banner redirect homepage

Nhiệt phân muối kẽm nitrat sau một thời gian thu được chất rắn và thấy khối lượng chất rắn giảm 27 gam so với lượng ban đầu. Lượng khí thu được hòa tan vào 4 lít nước thu được dung dịch axit có pH = x. Giá trị x là


Câu 123745 Vận dụng

Nhiệt phân muối kẽm nitrat sau một thời gian thu được chất rắn và thấy khối lượng chất rắn giảm 27 gam so với lượng ban đầu. Lượng khí thu được hòa tan vào 4 lít nước thu được dung dịch axit có pH = x. Giá trị x là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tính nZn(NO3)2

- Viết và đặt ẩn số mol nZn(NO3)2 vào PTHH nhiệt phân muối nitrat.

- Khối lượng chất rắn giảm bằng với khối lượng khí sinh ra ⟹ số mol mỗi khí.

Bước 2: Tính giá trị pH.

- Viết PTHH khi cho khí sinh ra phản ứng với nước ⟹ nHNO3 ⟹ CM HNO3 ⟹ [H+] ⟹ pH.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.