banner redirect homepage

Xác định độ tan của FeSO4 trong nước ở 250C biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 166,8 gam muối ngậm nước FeSO4.7H2O trong 300 gam H2O thì thu được dung dịch bão hòa.


Câu 123746 Vận dụng

Xác định độ tan của FeSO4 trong nước ở 250C biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 166,8 gam muối ngậm nước FeSO4.7H2O trong 300 gam H2O thì thu được dung dịch bão hòa.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Tính mFeSO4 và mdd FeSO4

- nFeSO4 = nFeSO4.7H2O ⟹ mFeSO4

- Tính mH2O sau khi hòa tan muối ngậm nước vào 300 gam H2O:

mH2O = 300 + nFeSO4.7.18

Bước 2: Tính độ tan

- Theo đề bài, 375,6 gam H2O hòa tan 91,2 gam FeSO4

⟹             100 gam H2O hòa tan ….. gam FeSO4

(Lưu ý: Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.