banner redirect homepage

Hãy xác định khối lượng tinh thể MgSO4.6H2O tách khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ 1642 gam dung dịch bão hòa MgSO4 ở 800C xuống 200C. Biết độ tan của MgSO4­ ở 80oC là 64,2 gam và ở 20oC là 44,5 gam.


Câu 123750 Vận dụng

Hãy xác định khối lượng tinh thể MgSO4.6H2O tách khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ 1642 gam dung dịch bão hòa MgSO4 ở 800C xuống 200C. Biết độ tan của MgSO4­ ở 80oC là 64,2 gam và ở 20oC là 44,5 gam.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tính mH2O và mMgSO4 để tạo thành 1642 gam dd bão hòa.

- Ở 800C, SMgSO4 = 64,2 gam

- Cứ 100 gam H2O hòa tan 64,2 gam MgSOtạo thành 164,2 gam dung dịch bão hòa

 thì a gam H2O hòa tan b gam MgSO4 tạo thành 1642 gam dung dịch bão hòa

Bước 2: Tính mH2O và mMgSO4 tách ra

- Gọi x là số nMgSO4.6H2O tách ra ⟹ mH2O và mMgSO4 tách ra

Bước 3: Tính khối lượng tinh thể MgSO4.6H2O kết tinh

- Ở 200C, SMgSO4  = 44,5 gam

⟹ \(\frac{{{m_{MgS{O_4}\,con\,lai}}}}{{{m_{{H_2}O\,con\,lai}}}} = \frac{{{S_{MgS{O_4}}}}}{{100}}\)

⟹ Giá trị x ⟹ Khối lượng của MgSO4.6H2O kết tinh.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.