banner redirect homepage

Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam FeO với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 24,5% thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A xuống đến 50C thì tách ra được m gam chất rắn (FeSO4.7H2O). Dung dịch còn lại có nồng độ 12,18%. Tính khối lượng m đã tách ra ở trên.


Câu 123751 Vận dụng cao

Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam FeO với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 nồng độ 24,5% thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A xuống đến 50C thì tách ra được m gam chất rắn (FeSO4.7H2O). Dung dịch còn lại có nồng độ 12,18%. Tính khối lượng m đã tách ra ở trên.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính mdd H2SO4

- Tính nFeO

- Theo PTHH: FeO   +    H2SO4   →   FeSO4 +  H2O

nH2SO4 = nFeO → mH2SO4

- Dung dịch H2SO4 nồng độ 24,5% → mdd H2SO4

Bước 2: Tính số mol FeSO4.7H2O kết tinh

- Gọi x là số mol FeSO4.7H2O kết tinh

- Ta có:

mFeSO4 còn lại = mFeSO4 ban đầu - mFeSO4 tách ra 

 mdd sau p/ư = mFeO + mdd H2SO4 ban đầu - mFeSO4.7H2O kết tinh 

C%dd còn lại = \(\frac{{{m_{FeS{O_4}\,con\,lai}}}}{{{m_{{\text{dd}}\,sau\,p/u}}}}.100\% \)

- Từ các biểu thức trên tính x.

Bước 3: Tính m chất rắn FeSO4.7H2O.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.