Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta tiến hành như sau: Cân 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan hoàn toàn vào nước, định mức thành 100 ml. Lấy 10 ml dung dịch này thêm vào đó vài giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bằng dung dịch NaOH đến xuất hiện màu hồng (ở pH = 9) thì hết 17,5 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ dung dịch NaOH đã dùng.


Câu 123754 Vận dụng cao

Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta tiến hành như sau: Cân 1,26 gam axit oxalic ngậm nước (H2C2O4.2H2O) hòa tan hoàn toàn vào nước, định mức thành 100 ml. Lấy 10 ml dung dịch này thêm vào đó vài giọt phenolphthalein, đem chuẩn độ bằng dung dịch NaOH đến xuất hiện màu hồng (ở pH = 9) thì hết 17,5 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ dung dịch NaOH đã dùng.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính n(COOH)2 trong 10 ml dung dịch axit oxalic

- Tính nH2C2O4.2H2O

- 100 ml dd axit oxalic chứa 0,01 mol (COOH)2

   10 ml        ⟶                         x  mol (COOH)2

Bước 2: Tính nNaOH

- pH > 7 ⟹ NaOH dư, (COOH)2 hết

- Đặt nNaOH = x mol.

- PTHH: (COOH)2 + 2NaOH ⟶ (COONa)2 + 2H2O

Sau phản ứng xác định số mol NaOH dư.

- pH = 9 ⟹ [OH-]sau pư ⟹ x

Bước 3: Tính CM NaOH

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.