banner redirect homepage

Cho biết độ tan của NaNO3 trong nước ở 200C là 88 gam, còn ở 500C là 114 gam. Khi làm lạnh 642 gam dung dịch NaNO3 bão hòa từ 50oC xuống 200C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaNO3 tách ra khỏi dung dịch?


Câu 123796 Vận dụng cao

Cho biết độ tan của NaNO3 trong nước ở 200C là 88 gam, còn ở 500C là 114 gam. Khi làm lạnh 642 gam dung dịch NaNO3 bão hòa từ 50oC xuống 200C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaNO3 tách ra khỏi dung dịch?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính mNaNO3 và mH2O trong 642gam dd bão hòa NaNO3

SNaNO3 (50oC) = 114 gam:

Cứ 214 gam dung dịch bão hòa NaNO3 thì có 114 gam NaNO3 và 100 gam H2O

→ mNaNO3 và mH2O trong 642gam dd bão hòa NaNO3

Bước 2: Tính mNaNO3 trong 300 gam H2O

SNaNO3 (20oC) = 88 gam

Cứ 100 gam nước hòa tan tối đa 88 gam NaNO3

→ mNaNO3 trong 300 gam H2O

Bước 3: Tính mNaNO3 tách ra khỏi dung dịch.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.