Số nghiệm phức của phương trình ((z^2) + <=ft| z right| = 0 ) là:


Câu 124014 Vận dụng

Số nghiệm phức của phương trình \({z^2} + \left| z \right| = 0\) là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Chuyển vế phương trình.

Bước 2: Sử dụng phương pháp môđun 2 vế của phương trình.

Bước 3: Sử dụng các công thức:

\(\left| {{z^2}} \right| = {\left| z \right|^2}\,\,\forall z,\)

\(\left| z \right| = 0 \Leftrightarrow z = 0\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.