banner redirect homepage

Cho các chất sau:(1) ClH3NCH2COOH;  (2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;(3) CH3-NH3NO3;  (4) (HOOCCH2NH3)2SO4;(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH; (6) CH3COOC6H5.Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là


Câu 124083 Vận dụng

Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;  (2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;  (4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH; (6) CH3COOC6H5.

Số chất trong dãy khi tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) thu được dung dịch chứa hai muối là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Viết PTHH với từng chất

Dựa vào tính chất hóa học của các chất và viết PTHH.

Bước 2: Xác định các phản ứng thu được 2 muối.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.