Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí của R với hiđro thì hiđro chiếm 17,64% về khối lượng. R là


Câu 124182 Vận dụng

Nguyên tử R có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np3. Trong hợp chất khí của R với hiđro thì hiđro chiếm 17,64% về khối lượng. R là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Từ cấu hình electron của R ⟹ R thuộc nhóm nA.

- Công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH8-n

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.