Số giá trị nguyên của tham số (m ) để phương trình (căn ((x^2) - mx + 3)  = căn (2x - 1) ) có hai nghiệm phân biệt là


Câu 124529 Vận dụng

Số giá trị nguyên của tham số \(m\) để phương trình \(\sqrt {{x^2} - mx + 3}  = \sqrt {2x - 1} \) có hai nghiệm phân biệt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Giải phương trình chứa căn: \(\sqrt A  = \sqrt B  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}B \ge 0\\A = B\end{array} \right.\).

Bước 2: Sử dụng định lý Vi-ét để tìm $m$.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.