Trong công nghệ dệt, enzyme nào được dùng để rũ hồ vải trước khi tẩy trắng và nhuộm, làm vải mềm, có khả năng nhúng ướt, tẩy trắng và bắt màu tôt


Câu 124711 Thông hiểu

Trong công nghệ dệt, enzyme nào được dùng để rũ hồ vải trước khi tẩy trắng và nhuộm, làm vải mềm, có khả năng nhúng ướt, tẩy trắng và bắt màu tôt


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.