Gọi m, M lần lượt là GTNN và GTLN của hàm số (y = ((sin x + 3))((sin x + cos x + 2)) ). Khi đó giá trị của biểu thức m+M bằng


Câu 124803 Thông hiểu

Gọi m, M lần lượt là GTNN và GTLN của hàm số \(y = \dfrac{{\sin x + 3}}{{\sin x + \cos x + 2}}\). Khi đó giá trị của biểu thức m+M bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Đưa về phương trình \(a.\cos x + b.\sin x = c\).

- Đưa về bất phương trình ẩn y bằng các sử dụng điều kiện:

Phương trình \(a.\cos x + b.\sin x = c\) có nghiệm ó \({a^2} + {b^2} \ge {c^2}\).

- Giải bất phương trình ẩn y tìm min, max.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.