Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là:


Câu 1252 Vận dụng

Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

So sánh đặc điểm có ở cả hai quá trình ở sinh vật nhân thực.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN đồng thời gắn một nhóm ribôxôm cùng tham gia gọi là