Cho hàm số (y = f'( x ) ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây:Tìm số điểm cực trị của hàm số (y = (e^(2f( x ) + 1)) + (5^(f( x ))) )


Câu 125846 Vận dụng

Cho hàm số \(y = f'\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ dưới đây:

Tìm số điểm cực trị của hàm số \(y = {e^{2f\left( x \right) + 1}} + {5^{f\left( x \right)}}\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tính y'

Bước 2: Chứng minh dấu của y' chỉ phụ thuộc vào dấu của $f'(x)$ và tìm số cực trị.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.