Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R là


Câu 12589 Vận dụng

Oxit cao nhất của nguyên tố R thuộc nhóm VIA có 60% oxi về khối lượng. Công thức oxit cao nhất của R là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Nguyên tố R thuộc nhóm VIA => xác định hóa trị cao nhất của R => CTPT của hợp chất oxit 

+) Từ % khối lượng => tìm R

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.