Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó, còn trong hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro. Nguyên tố R là


Câu 12591 Vận dụng

Oxit cao nhất của một nguyên tố R chứa 38,8% nguyên tố đó, còn trong hợp chất khí với hiđro chứa 2,74% hiđro. Nguyên tố R là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gọi hợp chất với hiđro có công thức là : RHx , hợp chất với oxi có công thức là R2O8-x 

+) Dựa vào 2 số liệu % khối lượng => tìm R và x

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.