Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hiđro chứa 75% nguyên tố đó. Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro là


Câu 12592 Vận dụng

Oxit cao nhất của một nguyên tố chứa 72,73% oxi, còn trong hợp chất khí với hiđro chứa 75% nguyên tố đó. Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi hợp chất với hiđro có công thức là : RHx , hợp chất với oxi có công thức là R2O8-x 

+) Dựa vào 2 số liệu % khối lượng => tìm R và x

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.