Trong một hợp chất oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A, oxi chiếm 60% về khối lượng. Hãy cho biết nguyên tố đó ở nhóm nào ? (biết số hạt nơtron bằng số hạt proton)


Câu 12593 Vận dụng

Trong một hợp chất oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A, oxi chiếm 60% về khối lượng. Hãy cho biết nguyên tố đó ở nhóm nào ? (biết số hạt nơtron bằng số hạt proton)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Oxit chiếm 60% về khối lượng => $\frac{16n}{2{{A}_{\text{R}}}+16n}.100%=60%\,$

+) Với n = 3 => AR 

+) Với n = 6 => AR 

vì số n = số p => số p => số e

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.