Sóc dùng bao và giỏ để đựng hạt dẻ mình nhặt được mỗi ngày.  Mỗi bao đựng được 100 hạt dẻ Mỗi giỏ đựng được 10 hạt dẻ. Tuần này, sóc nhặt được 3 bao, 2 giỏ và còn thừa 4 hạt dẻ ở bên ngoài.  Vậy, tuần này sóc nhặt được:


Câu 126547 Vận dụng

Sóc dùng bao và giỏ để đựng hạt dẻ mình nhặt được mỗi ngày. 

Mỗi bao đựng được 100 hạt dẻ

Mỗi giỏ đựng được 10 hạt dẻ.

Tuần này, sóc nhặt được 3 bao, 2 giỏ và còn thừa 4 hạt dẻ ở bên ngoài. 

Vậy, tuần này sóc nhặt được:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Lập tổng số các trăm, chục, đơn vị từ số hạt dẻ của 3 bao, 2 giỏ và 4 hạt dẻ bên ngoài 

Bước 2: Xác định số hạt dẻ sóc nhặt được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.