Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng ba chữ số của nó bằng 2?


Câu 126555 Vận dụng cao

Có bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng ba chữ số của nó bằng 2?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định các nhóm ba số có tổng bằng 2.

Bước 2: Từ các nhóm ba số đã tìm được, lập các số có ba chữ số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.