Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về các loài động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?


Câu 126839 Thông hiểu

Lớp 2A và lớp 2B cùng sưu tầm các bức ảnh về các loài động vật trong sách đỏ Việt Nam. Lớp 2A sưu tầm được 145 bức ảnh, lớp 2B sưu tầm được 154 bức ảnh. Hỏi hai lớp sưu tầm được tất cả bao nhiêu bức ảnh?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Đọc đề và xác định phép tính. 

Bước 2: Tóm tắt và giải bài toán

Bước 3: Kiểm tra và chọn đáp án thích hợp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.