Cửa hàng buổi sáng bán được 203kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 45kg gạo. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?


Câu 126862 Vận dụng cao

Cửa hàng buổi sáng bán được 203kg gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 45kg gạo. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tóm tắt bài toán

Bước 2: Xác định các phép tính

Bước 3: Tính số gạo cửa hàng bán được trong ngày. 

- Tính số gạo cửa hàng bán được vào buổi chiều

- Tính số gạo cửa hàng bán được trong ngày.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.