Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa  ( overrightarrow v ) và  ( overrightarrow p ) của một chất điểm?


Câu 12707 Thông hiểu

Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa \(\overrightarrow v \) và \(\overrightarrow p \) của một chất điểm?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng mối liên hệ giữa p và v

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.