Phát biểu nào sau đây không đúng?


Câu 12708 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về động lượng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.