Một vật khối lượng (500( rm( ))g ) chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc (18( rm( ))km/h ). Động lượng của vật bằng:


Câu 12709 Vận dụng

Một vật khối lượng \(500{\rm{ }}g\) chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc \(18{\rm{ }}km/h\). Động lượng của vật bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính động lượng: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.