Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?


Câu 12710 Thông hiểu

Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính động lượng: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.