Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi  ( overrightarrow F ).Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:


Câu 12712 Nhận biết

Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi \(\overrightarrow F \).Động lượng chất điểm ở thời điểm t là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính độ biến thiên động lượng: \(\overrightarrow {{p_2}}  - \overrightarrow {{p_1}}  = \Delta \overrightarrow p  = \overrightarrow F \Delta t\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.