Trên hình là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng (3 kg ). Động lượng của vật tại thời điểm (t_1= 1s ) và thời điểm (t_2= 5 s ) lần lượt bằng:


Câu 12715 Vận dụng

Trên hình là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng \(3 kg\). Động lượng của vật tại thời điểm \(t_1= 1s\) và thời điểm \(t_2= 5 s\) lần lượt bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Đọc đồ thị x - t

+ Vận dụng biểu thức tính động lượng: \(p = mv\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.