Một vật (3 kg ) rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian (2 s ). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy (g = 9,8 m/s^2 )).


Câu 12716 Vận dụng

Một vật \(3 kg\) rơi tự do rơi xuống đất trong khoảng thời gian \(2 s\). Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là (lấy \(g = 9,8 m/s^2\)).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính xung của lực: \(\overrightarrow F \Delta t = \Delta \overrightarrow p \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.