Phát biểu nào sau đây là sai? Trong một hệ kín


Câu 12726 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là sai? Trong một hệ kín


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về hệ cô lập

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.