Nguồn nước nào sau đây không được con người sử dụng làm nước sinh hoạt?


Câu 127277 Nhận biết

Nguồn nước nào sau đây không được con người sử dụng làm nước sinh hoạt?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức phần Các thành phần chủ yếu của thủy quyển

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.