Một viên đạn đang bay với vận tốc (10 m/s ) thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm (60% ) khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũ với vận tốc (25 m/s ). Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ hai là:


Câu 12728 Vận dụng

Một viên đạn đang bay với vận tốc \(10 m/s\) thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm \(60\%\) khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũ với vận tốc \(25 m/s\). Tốc độ và hướng chuyển động của mảnh thứ hai là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: \(\overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}}  = h/s\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.