Một vật đang chuyển động có thể không có:


Câu 12748 Thông hiểu

Một vật đang chuyển động có thể không có:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa về động năng, động lượng, thế năng và cơ năng của vật

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.