Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu genDdEe giảm phân hình thành giao tử, không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra làI. 1:1II. 3 : 3 : 1 : 1III. 1: 1: 1 : 1IV. 1:1:1:1:1:1:1:1Số phương án đúng là


Câu 127513 Vận dụng

Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu genDdEe giảm phân hình thành giao tử, không xảy ra đột biến và không có trao đổi chéo. Theo lý thuyết, tỉ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là

I. 1:1

II. 3 : 3 : 1 : 1

III. 1: 1: 1 : 1

IV. 1:1:1:1:1:1:1:1

Số phương án đúng là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Mỗi tế bào giảm phân không có trao đổi chéo 1 tế bào giảm phân cho 2 loại giao tử, mỗi loại có tỉ lệ (2:2)

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.