Điện trở của dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?


Câu 12759 Thông hiểu

Điện trở của dây dẫn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính điện trở: \(R = \rho \dfrac{l}{S}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.