Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở ((R_1);(R_2) ) trong hình sau: Điện trở ((R_1);(R_2) ) có giá trị là:


Câu 12767 Vận dụng

Từ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai điện trở \({R_1};{R_2}\) trong hình sau:

Điện trở \({R_1};{R_2}\) có giá trị là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Đọc đồ thị xác định các điểm trên đồ thị

+ Áp dung biểu thức: \(R = \frac{U}{I}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.