Những ví dụ nào sau đây KHÔNG phản ánh ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh tới sinh vật?


Câu 127743 Thông hiểu

Những ví dụ nào sau đây KHÔNG phản ánh ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh tới sinh vật?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nhân tố vô sinh là những chất vô cơ (nước, oxy, cacbonic…), các chất hữu cơ (protein, gluxit, hoocmon…), các yếu tố khí hậu (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái, cần tập trung vào bao nhiêu hoạt động sau đây?

(1). Bón phân, tưới nước, diệt cỏ đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2). Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(3). Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lý.

(4). Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.