Khi nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis theo phương pháp nuối cấy không liên tục, điều nào sau đây không đúng với pha tiềm phát?


Câu 127745 Thông hiểu

Khi nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis theo phương pháp nuối cấy không liên tục, điều nào sau đây không đúng với pha tiềm phát?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Khi nuôi cấy vi khuẩn Bacillus subtilis theo phương pháp nuối cấy không liên tục xảy ra với 4 pha: pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng, pha suy vong.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.