Sơ đồ mạch điện như hình bên . Biết ((U_(AE)) = 75( rm( ))V,(U_(AC)) = 37,5( rm( ))V,(U_(BE)) = 67,5( rm( ))V ). Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn (1,5A ). Điện trở ((R_2) ) có giá trị là:


Câu 12782 Vận dụng

Sơ đồ mạch điện như hình bên . Biết \({U_{AE}} = 75{\rm{ }}V,{U_{AC}} = 37,5{\rm{ }}V,{U_{BE}} = 67,5{\rm{ }}V\). Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn \(1,5A\). Điện trở \({R_2}\) có giá trị là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở: \(R = \frac{U}{I}\)

+ Vận dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: \(R = {R_1} + {R_2} + ...\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com