Cho hai bóng đèn loại (12V - 1A ) và (12V - 0,8A ). Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào hiệu điện thế (24V ).Chọn phương án đúng về độ sáng của hai bóng đèn?


Câu 12784 Vận dụng

Cho hai bóng đèn loại \(12V - 1A\) và \(12V - 0,8A\). Mắc nối tiếp hai bóng đèn vào hiệu điện thế \(24V\).Chọn phương án đúng về độ sáng của hai bóng đèn?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở: \(R = \frac{U}{I}\)

+ Áp dụng biểu thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: \(R = {R_1} + {R_2}\)

+ Áp dụng biểu thức định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

+ Nhận xét về cường độ dòng điện qua đèn và cường độ dòng điện định mức của mỗi đèn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com