Một nam châm điện có cấu tạo là một ống dây dẫn và nuôn bằng dòng điện một chiều. Để tăng tác dụng từ của nam châm điện đồng thời từ tính của nam chậm sẽ bị mất khi ngắt dòng điện vật liệu nào dưới đây được sử dụng để đặt vào lõi ống dây:


Câu 127842 Thông hiểu

Một nam châm điện có cấu tạo là một ống dây dẫn và nuôn bằng dòng điện một chiều. Để tăng tác dụng từ của nam châm điện đồng thời từ tính của nam chậm sẽ bị mất khi ngắt dòng điện vật liệu nào dưới đây được sử dụng để đặt vào lõi ống dây:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.