Trên thị trường hiện nay, một số loại nước tương (Xì dầu) đã bị cấm do chứa lượng 3-MCPD (3-monoclopropan-1,2-điol) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Sự hình thành 3-MCPD trong quá trình sản xuất được giải thích là do nhà sản xuất dùng HCl để thủy phân protein thực vật (đậu tương). Trong quá trình này có kèm theo phản ứng thủy phân chất béo tạo thành glixerol. Sau đó HCl tác dụng với glixerol, thu được 2 đồng phân cấu tạo là 3-MCPD và chất X. Cho các phát biểu sau: (a) Vinyl clorua tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được 3-MCPD. (b) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam. (c) Tách béo đậu tương trước khi thủy phân sẽ giảm sự hình thành 3-MCPD. (d) Tên gọi của X là 2-monoclopropan-1,2-điol. Số phát biểu đúng là:  


Câu 127858 Vận dụng

Trên thị trường hiện nay, một số loại nước tương (Xì dầu) đã bị cấm do chứa lượng 3-MCPD (3-monoclopropan-1,2-điol) vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Sự hình thành 3-MCPD trong quá trình sản xuất được giải thích là do nhà sản xuất dùng HCl để thủy phân protein thực vật (đậu tương). Trong quá trình này có kèm theo phản ứng thủy phân chất béo tạo thành glixerol. Sau đó HCl tác dụng với glixerol, thu được 2 đồng phân cấu tạo là 3-MCPD và chất X. Cho các phát biểu sau:

(a) Vinyl clorua tác dụng với dung dịch KMnO4 thu được 3-MCPD.

(b) X hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch xanh lam.

(c) Tách béo đậu tương trước khi thủy phân sẽ giảm sự hình thành 3-MCPD.

(d) Tên gọi của X là 2-monoclopropan-1,2-điol.

Số phát biểu đúng là:

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Viết CTCT của 3-MCPD (3-monoclopropan-1,2-điol).

- Xác định các phát biểu đúng.

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.