Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?


Câu 127893 Nhận biết

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “người phiên dịch”?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

“người phiên dịch” có thể hiểu là đóng vai trò quan trọng trong dịch mã

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN đồng thời gắn một nhóm ribôxôm cùng tham gia gọi là