Đặt  4 quả táo vào 2 đĩa sao cho đĩa nào cũng có táo.

Đặt  4 quả táo vào 2 đĩa sao cho đĩa nào cũng có táo.


Câu 128218 Vận dụng

Khả năng xảy ra trường hợp : Hai đĩa mỗi đĩa có 2 quả táo là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Em đọc kĩ đề bài và xác định những trường hợp có thể xảy ra.

Xem lời giải


Câu 128217 Vận dụng

Khả năng xảy ra trường hợp : Đĩa A có 1 quả táo. 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Em đọc kĩ đề bài và xác định những trường hợp có thể xảy ra.

Xem lời giải


Câu 128216 Vận dụng

Khả năng xảy ra trường hợp : Đĩa A có 3 quả táo. 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Em đọc kĩ đề bài và xác định những trường hợp có thể xảy ra.

Xem lời giải


Câu 128215 Vận dụng

Khả năng xảy ra trường hợp : Đĩa A có 4 quả táo. 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Em đọc kĩ đề bài và xác định những trường hợp có thể xảy ra.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.