Trên trạm vũ trụ, để duy trì hoạt động hô hấp của các nhà du hành thì khí oxi được tái sinh bằng kali supeoxit KO2 theo PTPƯ:4KO2 + 2CO2 → 2K2CO3 + 3O2Một trạm du hành vũ trụ có trang bị 355 kg KO2 cho một phi đội gồm 2 nhà du hành, mỗi người trong 1 ngày đêm thải ra 1,1 kg khí CO2.Hỏi hoạt động của phi hành đoàn được duy trì bao nhiêu ngày đêm?


Câu 128289 Vận dụng

Trên trạm vũ trụ, để duy trì hoạt động hô hấp của các nhà du hành thì khí oxi được tái sinh bằng kali supeoxit KO2 theo PTPƯ:

4KO2 + 2CO2 → 2K2CO3 + 3O2

Một trạm du hành vũ trụ có trang bị 355 kg KO2 cho một phi đội gồm 2 nhà du hành, mỗi người trong 1 ngày đêm thải ra 1,1 kg khí CO2.

Hỏi hoạt động của phi hành đoàn được duy trì bao nhiêu ngày đêm?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tính lượng chất: số mol của KO2 và CO2.

- Tính số mol CO2 được hấp thụ theo PTHH.

- Trong 1 ngày đêm, phi hành đoàn thải ra ? lượng chất CO2.

⟹ Tính thời gian hoạt động của phi hành đoàn.

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.