banner redirect homepage

Nung 5,54 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu cho Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Al trong X là:


Câu 128302 Vận dụng cao

Nung 5,54 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl dư thì lượng H2 sinh ra tối đa là 0,06 mol. Nếu cho Y vào dung dịch NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm khối lượng của Al trong X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định thành phần hỗn hợp Y và các oxit có phản ứng hết hay không.

- Tính mFe dựa vào nH2

⟹ So sánh mFe với 2,96 gam chất rắn không tan.

Bước 2: Tính số mol Al, CuO, Fe3O4

Lập hệ phương trình tính số mol Al, CuO, Fe3O4 dựa vào:

- Tổng khối lượng X

- Bảo toàn e

- 2,96 gam chất rắn tạo thành.

Bước 3: Tính %mAl trong X

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.