Axit citric (hay axit limonic) có nhiều trong quả chanh có công thức dưới đây:Lấy 2 quả chanh, ép lấy nước sau đó pha loãng được 50,0 ml dung dịch X. Cho 20,0 ml X phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 67,2 ml khí CO2 ở đktc (giả sử trong nước chanh chỉ có axit citric phản ứng với NaHCO3 tạo ra CO2). Nồng độ mol/l của axit citric trong dung dịch X là:


Câu 128311 Vận dụng

Axit citric (hay axit limonic) có nhiều trong quả chanh có công thức dưới đây:

Lấy 2 quả chanh, ép lấy nước sau đó pha loãng được 50,0 ml dung dịch X. Cho 20,0 ml X phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 67,2 ml khí CO2 ở đktc (giả sử trong nước chanh chỉ có axit citric phản ứng với NaHCO3 tạo ra CO2). Nồng độ mol/l của axit citric trong dung dịch X là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính nCO2.

- Viết PTHH axit citric tác dụng với NaHCO3.

Tính naxit citric theo PTHH.

⟹ CM của axit citric trong dung dịch X

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.