banner redirect homepage

Cho 27,6 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào lượng nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:Già trị của a là:


Câu 128387 Vận dụng cao

Cho 27,6 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào lượng nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Già trị của a là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định nBa, nNa

- nCO2 = a thì kết tủa đạt max ⟹ nBa

- nCO2 = 4a thì kết tủa bắt đầu hòa tan ⟹ nNa

Bước 2: Tính a

- Đặt nO = b

- Lập hệ phương trình tính a, b:

+ Dựa vào tổng khối lượng 27,6 gam

+ Bảo toàn e.

Xem lời giải

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.