Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:


Câu 12860 Thông hiểu

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quá trình chuyển động của vật thì:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng

+ Vận dụng biểu thức tính thế năng: \({{\rm{W}}_t} = mg{\rm{z}}\)

+ Vận dụng biểu thức tính động năng: \({{\rm{W}}_đ} = \frac{1}{2}m{v^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.