Xét chuyển động của con lắc đơn như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Câu 12861 Thông hiểu

Xét chuyển động của con lắc đơn như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết về chuyển động của con lắc đơn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.